PARTICIPANTS 2018


Aquests són els participants de l’any 2018.  Els artistes seleccionats apareixen amb majúscules i amb asterisc els guanyadors.
Guanyador 1er premi – Kyeongah Min*
Guanyador del Premi Awagam – Taro Takizawa**
Guanyador del Premi Process – Monica Wiesblott***